आउआप्‍तेन [auap‍ten] n छोरीले विवाह पश्चात् काका बाउको लागि ल्याउने रीत (रीतिरिवाज) tradition performed by the bride after getting married to her uncle (father's brother)