Nepali - Syubaअगमवाणी
अगाडी
अँगालो हाल्नु (दुई व्यक्ति बीच)
अगुल्टो
अगुल्टो (आगोको बिउ)
अगेना
अग्लो
अघाउनु
अघि नै
अङ्‍कुसे
अङ्गेरी
अचानक
अचार (पूजा वा काज किरियामा लाग्ने)
अछेता
अजम्मरी
अझेउलो
अञ्जुली
अडबाङ्गा
अडेस लाग्नु
अड्कल
अड्डा अदालत
अण्ड
अण्डकोष
अथवा
अधाबेस्रो
अधिकार
अधुरो
अध्ययन गर्नु
अँध्यारो